lunes, 9 de junio de 2008CLOENDA DEL 4t. FESTIVAL DE VIDEOS INDEPENDENTS DE L'HOSPITALET

Dissabte 7 de juny de 2008, a l’Auditori Barradas de l’Hospitalet, ha tingut lloc la cloenda del CL’HIPS , 4t Festival de Videoclips Independents de l’Hospitalet.

Aquest festival està organitzat per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de l’Hospitalet, conjuntament amb la Regidoria del Districte I, i compta amb la col·laboració de: Metropolitana de Muntatges, Xarxa de Televisions Locals de Catalunya, Televisió de L’Hospitalet, Associació Cultural Bad, Deposito Legal, La Catedral del Kfè Olé, i la
Diputació de Barcelona.

L’Acte ha estat presentat per Antonia Sánchez Maldonado , periodista de Ràdio L’Hospitalet.

Pel que fa a la participació:
S’han rebut un total de 123 videoclips
11 de L’Hospitalet
65 de Catalunya
38 de la resta de l’estat
9 d’ altres païssos ( Xile, Dinamarca, Gran Bretanya, i Grècia)

Ha continuació, s’han projectat els 25 videoclips finalistes, entre els quals, el públic assistent a l’acte pot votar per atorgar el premi del públic. Cal dir que a aquests vots es sumen els rebuts per mitjà de les votacions efectuades per sms a través de la visualització dels clips a la web : http://www.xtvl.tv/web/clhips

A l’edició d’enguany el guardó ha estat dissenyat i realitzat per l’artista d’origen cubà, i veí de L’Hospitalet JORGE LUIS LEGRÀ RODRÍGUEZ.El Jurat ,compost per: Presidenta delegada del Festival : Rosa Maria Muga (cap de secció de foment de la cultura de l’Ajuntament de L’Hospitalet).
Ramón Arteman : (director de Metropolitana de muntatges)
Pep Dardanyà ( artista visual)
Francesc Fàbregas (cap de programes especials i culturals de Televisió de Catalunya)
Ferran Farré ( director del Festival )
Luis Hidalgo (Crític Musical)
David Lafuente ( director de La Casa de la Música Popular)
Silvia Verano (secretaria )


Ha atorgat :

Premi al millor video local, 300 € i diploma:
A José Luis Martín i Mònica Fernández pel videoclip:
Dust Shaker”, interpretat pel grup “The Midnight Travellers
Recull el premi :Mònica Fernández I Joel.
Entrega el premi :Ricardo Castro , Dir. Del Centre Cultural la Bòbila.


Premi del públic, 500 €, diploma i guardó:
Amb 148 vots.
A José Luis Martín i Mònica Fernández pel videoclip:
Dust Shaker”, interpretat pel grup “The Midnight Travellers
Recull el premi :Mònica Fernández I Joel.
Entrega el premi : Ferran Farré, Director del Festival.


Segon Premi, 1000 €, diploma i guardó:
A Edgar Burgos , pel videoclip :
I feel you around” , interpretat pel grup “Stay
Recull el premi: Ester, Jordi, Octavi i els membres del grup Stay
Entrega el premi: Rosa Maria Muga, Presidenta delegada del Festival.


Primer Premi, 1700 €, diploma I guardó :
A Tomás Bases, pel videoclip:
Last night i fell for Jenny” , interpretat pel grup “Caballero Reynaldo
Recull el premi: Emilia Hernández González
Entrega el premi: Verónica Rodríguez, Regidora delegada del Districte I de l’Ajuntament de L’Hospitalet.

Agraïm a tota la gent que hi ha darrera dels 123 treballs presentats pel seu treball . Felicitar-vos també, pel nivell de qualitat dels videoclips presentats a la present edició, nivell que es superat a cada nou festival . Esperem poder col·laborar dignament en la difusió dels vostres treballs.I també us animem a participar a la propera edició.Sort per a tot !

viernes, 30 de mayo de 2008

PROGRAMA D'ACTIVITATS DEL 4T FESTIVAL DE VIDEOCLIPS INDEPENDENTS DE L'HOSPITALET CL'HIPS 2008

dissabte, 7 de juny
ACTE DE CLOENDA

18.00 h Projecció dels 25 videoclips finalistes

20.00 h Vernissatge i votació del públic assistent

20.30 h Lliurament de premis

Lloc. CENTRE CULTURAL BARRADAS
Rambla Just Oliveras, 56
08901 - L'Hospitalet


dijous, 5 de juny, 19.30 h.

Xerrada: Música i salut, a càrrec de Marta Casellas i Núria Escudédimecres, 4 de juny

Debat: Tecnologies: Evolució o Revolució? Els nous mitjans són només un canal o condicionen els productes?.
Org. Associació Cultural Bad
Centre Cultural Sant Josep / Avda. Isabel la Catòlica, 32 /08901 L’Hospitalet
Tel. 93 337 06 12


dimarts, 3 de juny, 19.30 h.


Presentació del llibre: "Manual de supervivencia. Negociación de contratos discográficos, editoriales, management, cesión de derechos de imagen y actuación"

Centre Cultural Sant Josep - Avda. Isabel la Catòlica, 32 - 08901 L’HospitaletTel. 93 337 06 12

dilluns, dimarts i dimecres, 2, 3 i 4 de juny
Projecció dels documentals:

Sin ánimo de lucro.De Boris Quintana y Jorge Hunt (Depósito Legal)
Los borbones. Se mongol y no mires con quien. De Pilar Vázquez (Depòsito Legal)
Bankrobber: Els esclatasons . De Sonia Narváez i M.Teresa Combe (La Catedral del Kfè Olé) Cambia de vida, el viaje del Xixón Sound. De Joses Gaya (Depósito Legal)
Melodies búlgares. De Cristina Fernández i Silva Cortés (La Catedral del Kfè Olé)

Depósito Legal / Carrer Santa Anna s/n. / 08901 L'Hospitalet.
La Catedral del Kfè Olé / Enric Prat de la Riba, 160 / 08901 L'Hospitalet.

miércoles, 6 de febrero de 2008

CONCURS DE VIDEOCLIPS

BASES DEL CONCURS

Les bases del concurs en regulen l’organització, la presentació i l’atorgament de premis a videoclips musicals editats, amb l’objectiu de dinamitzar el sector de la creació audiovisual, alhora que es genera un esdeveniment significatiu per a la ciutat.

1. S’hi poden presentar peces realitzades com a suport publicitari o complementàries de treballs discogràfics de segells independents, o realitzats directament pels mateixos músics.

2. Poden participar-hi discogràfiques, productores, agències de management, grups i qualsevol empresa, associació o persona relacionada amb el món de la música independent.

3. La participació és oberta a tots els creadors i a qualsevol estil musical.

4. S’hi admeten treballs inèdits o que hagin estat publicats entre els anys 2006 i 2008, tots dos inclosos. No s’hi poden presentar treballs premiats en edicions anteriors.

5. Es considera creditor del premi la persona inscrita en la fitxa tècnica com a director o directora del videoclip.

6. Les persones que hi participen n’assumeixen tota la responsabilitat davant qualsevol tipus d’acció o reclamació que pugui arribar al Festival feta per qualsevol persona física o jurídica que consideri que té drets sobre l’obra, atès que, com a participants del Festival, els autors reconeixen ser-ne titulars legítims, i que l’obra n´és original.

7. Els videoclips s’han d’enviar en un sobre tancat, amb el títol del videoclip, i passen a formar part del fons del Festival. A partir del lliurament dels videoclips, no se n’admet cap tipus de reclamació, independentment que els treballs hagin estat premiats o no.

8. S’han d’adjuntar als treballs els crèdits complets de tot el procés de producció del videoclip, que han d’incloure, com a mínim:
- el nom del tema,
- el nom grup intèrpret,
- el nom de l’autor o autora del tema,
- el nom del director o directora del videoclip,
- el lloc de residència del director o la directora,
- la producció,
- l´any de realització,
- la persona de contacte i adreça de contacte.

9. Els treballs es poden presentar en format DVD (PAL 720 x 576) o mini DV.

10. Els treballs s’han de presentar a qualsevol dels centres culturals de la ciutat. El Centre Cultural Sant Josep (avinguda d’Isabel la Catòlica, 32) n’es el receptor final.

11. La data de presentació de les obres es tanca el divendres 9 de maig de 2008.

12. L’organització del Festival no es fa responsable de la pèrdua del material o dels danys que s’hi puguin causar durant la tramesa.

13. La composició del jurat és la següent:

el president: el tinent d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Cultura (o persona en qui delegui)
la vicepresidenta: la regidora del districte I (o persona en qui delegui)
els vocals:
- una persona guionista o directora de cinema,
- una persona representant d’una productora o d’una empresa de postproducció,
- una persona representant d’un estudi d’enregistrament,
- una persona crítica musical,
- una persona artista visual,
- el director del Festival
La secretària: la secretària de l’Ajuntament (o persona en qui delegui)

El jurat queda constituït amb la presència del president (o persona en qui delegui), la vicepresidenta (o persona en qui delegui), la secretària i dos vocals

14. En la deliberació, i per preservar-ne l’objectivitat, el jurat disposarà de còpies numerades dels videoclips presentats, sense cap referència a la seva autoria

15. La comissió organitzadora, seguint els criteris i indicacions del jurat, farà una selecció prèvia dels treballs presentats, per facilitar la deliberació.


16. El veredicte es farà públic el dissabte 7 de juny de 2008, en el decurs del Festival, i és inapel·lable.

17. Els premis es poden considerar deserts a criteri del jurat i atenent a la qualitat de les obres presentades.

18. D’acord amb les condicions establertes a l’article 2.2.1 del reial decret 1775/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’Ajuntament disposarà d’un termini de sis mesos, a partir de la data de lliurament del premi, en què podrà editar i difondre els treballs guanyadors sense finalitat lucrativa. Transcorregut aquest termini, les obres passaran definitivament als seus autors. Tant si la publicació i la difusió són a càrrec de l’Ajuntament com si la fa el mateix autor, caldrà fer-hi constar que l’obra ha estat guanyadora del 4rt Festival de Videoclips Independents de l’Hospitalet.

19. No s’hi accepta cap treball que a judici de la comissió organitzadora del Festival comporti una vulneració dels drets humans.

20. La comissió organitzadora del Festival resoldrà unilateralment les circumstàncies no previstes en aquest reglament.


21. La participació en el concurs implica el coneixement i la plena acceptació de les bases i condicions, així com les decisions del jurat i la comissió organitzadora.PREMIS

a) Es concedeixen tres premis:

1r premi, de 1.700 euros
2n premi, de 1.000 euros
premi del públic, 500 euros

b) Es concedirà un accèssit de 300 euros al treball local millor classificat entre els videoclips finalistes.

c) Es pot concedir un accèssit de 500 euros quan a criteri del jurat, alguna obra sense està premiada, sigui mereixedora d’especial reconeixèment.

d) Els treballs premiats més una selecció que el jurat determini es publicaran en format DVD i es distribuiran als mitjans especialitzats i als agents del sector.

e) Els treballs premiats s’emetran en programes especialitzats de la xarxa de televisions locals de Catalunya.

Per a la concessió dels premis es tenen en compte els criteris següents:
- la direcció o realització,
- el muntatge i la qualitat tècnica,
- el desenvolupament creatiu.

En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal, us recordem que en qualsevol moment podeu exercir-hi els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).